Aktualizované znění

Směnka "bez protestu" dle zákona č. 191/1950 Sb. (směnečný a šekový)

vytvořte si vlastní směnku rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5
Tiskopisy nevyplněné směnky a biankosměnky "bez protestu".
„// začátek dokumentu Směnka vzor //“

Směnka

flagstoneveneydel2q9+6bte79q93rvd@gmail.com
Místo vystavení směnky
flagstoneveneydel2q9+6bte79q93rvd@gmail.com
Datum vystavení směnky (měsíc slovy)

ZA TUTO SMĚNKU ZAPLATÍM "BEZ PROTESTU"

sumu:
flagstoneveneydel2q9+6bte79q93rvd@gmail.com
suma slovy:
flagstoneveneydel2q9+6bte79q93rvd@gmail.com
komu:
dne (datum splatnosti):
flagstoneveneydel2q9+6bte79q93rvd@gmail.com
místo splatnosti:
flagstoneveneydel2q9+6bte79q93rvd@gmail.com
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem advokáta v Brně (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Adresa pro doručování písemností a místo rozhodování je Žilinská 14, 81105 Bratislava, Slovensko. Rozhodci je možné doručovat písemnosti i do dátové schránky: "wysmue9". Zásilka rozhodce se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení. Při rozhodování rozhodce použije procesní právo platné v místě rozhodování a české hmotné právo. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem.
dlužník ze směnky (výstavce):
podpis výstavce směnky (dlužníka)


Směnečné rukojemství: Rukojmí:
podpis rukojmího
„// konec dokumentu Směnka vzor //“