Aktualizované znění

Směnka "bez protestu" dle zákona č. 191/1950 Sb. (směnečný a šekový)

vytvořte si vlastní směnku rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5
Tiskopisy nevyplněné směnky a biankosměnky "bez protestu".

Vlastní směnka a její náležitosti


Vlastní směnka (které se věnuje tato stránka www.smenka-vzor.cz) se používá tehdy, chce-li věřitel svou pohledávku vůči dlužníkovi řádně zabezpečit. Vlastní směnka zabezpečí věřiteli nejen rychlé jednání, ale přenáší důkazní břemeno na dlužníka. Totéž platí i pro bianko směnku. Důkazní břemeno obvykle v soudním řízení nese strana, která tvrdí určitou skutečnost. Ten, kdo unese důkazní břemeno tvrzení, je v řízení úspěšný. U směnek se důkazní břemeno o neexistenci dluhu přenáší na dlužníka. Pokud dlužník neprokáže opak, má se za to, že dluh existuje. Vlastní směnka (pokud je správně vyplněna) je dostatečně silným nástrojem na získání exekučního titulu. Na těchto stránkách Vás systém navede tak, abyste při vyplnění vlastní směnky nezapomněli na žádnou podstatnou okolnost.

Vlastní směnka obsahuje:

1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána;
2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou částku;
3. údaj splatnosti;
4. údaj místa, kde má být placeno;
5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
6. datum a místo vystavení směnky;
7. podpis výstavce.

Listina, v které chybí některá náležitost uvedená v předchozím paragrafu, není platná jako vlastní směnka, s výhradou případů uvedených v následujících odstavcích.

O vlastní směnce, v níž není údaj splatnosti, platí, že je splatná na viděnou.

Není-li zvláštního údaje, platí, že místo vystavení směnky je místem platebním a zároveň místem výstavcova bydliště.

Pokud není ve vlastní směnce udáno místo vystavení, platí, že byla vystavena v místě, uvedeném u jména výstavce.