Aktualizované znění

Směnka "bez protestu" dle zákona č. 191/1950 Sb. (směnečný a šekový)

vytvořte si vlastní směnku rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5
Tiskopisy nevyplněné směnky a biankosměnky "bez protestu".

Výhody Směnky "bez protestu" ze stránky www.smenka-vzor.cz

Tento portál vznikl s podporou neziskové organizace, přičemž cílem je:

1. zpružnění finančního trhu,

2. zabránění vzniku smluv s chybami, které znemožní věřiteli případné vymáhání pohledávky,

3. snížení nákladů věřitelů na právníky, advokáty, smlouvu si dokážete správně a úplně vypracovat bez pomoci třetí osoby.

Na internetu (jiných stránkách) je možné najít velké množství vzorů směnek, které již na první pohled nechrání věřitele dostatečně. Aplikace na této stránce každému uživateli zaručuje, že jeho právo na vrácení peněz bude řádně podložené platným a úplným dokladem. Aplikace vede uživatele k tomu, aby na nic nezapomněl.

Vlastní směnka "bez protestu" na stránce www.smenka-vzor.cz je vyhotovena ve spolupráci s advokátní kanceláří. získáváte tak jistotu, že směnka vlastní "bez protestu" je vypracována správně a úplně a bude i vymahatelná, pokud by dlužník svůj dluh nesplácel. Vlastní směnka "bez protestu" na této stránce pokrývá všechny možnosti, které mohou vzniknout v reálné situaci mezi věřitelem (vlastníkem směnky) a dlužníkem (výstavcem směnky). Ustanovení "bez protestu" ve směnce zjednodušuje věřiteli postup při vymáhání pohledávky. Pokud by směnka neobsahovala ustanovení "bez protestu" věřitel by musel před vymáháním směnky vykonat tvz. "protest", který stojí nejen peníze ale i čas. Proto jsme do vlastní směnky zakomponovali ustanovení "bez protestu".