Aktualizované znění

Směnka "bez protestu" dle zákona č. 191/1950 Sb. (směnečný a šekový)

vytvořte si vlastní směnku rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5
Tiskopisy nevyplněné směnky a biankosměnky "bez protestu".

Jak postupovat při vyplňování směnky na stránce smenka-vzor.cz?

Při vytvoření vlastní směnky - tiskopisu postupujte podle následujících kroků. Náležitosti směnky jsou rozděleny do několika kroků:

 • (tj. místo, kde byla směnka napsána - vystavena).
 • Můžete uvést například "Praha", případně "Vysoká 4, Praha".

 • Den uveďte číslem, měsíc slovem, rok uveďte číslem.
 • tj. částku, kterou je dlužník povinen zaplatit. Nezapomeňte uvést měnu (např. Kč, EUR nebo USD, případně jinou měnu).
 • V šestém kroku je třeba uvést, komu bude dlužník povinen dluh uhradit (tj. směnečný věřitel).

  • a) fyzická osoba nepodnikatel,
  • b) fyzická osoba podnikatel,
  • c) právnická osoba

  Pokud je věřitelem fyzická osoba nepodnikatel, je třeba vyplnit:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • trvalý pobyt
  • bydliště
  • občanství

  Pokud je věřitelem fyzická osoba podnikatel, je třeba vyplnit:

  • obchodní jméno
  • sídlo

  POZOR! (údaje vyplňujte podle údajů uvedených v živnostenském rejstříku

  Pokud je věřitelem právnická osoba, je třeba vyplnit

  • obchodní jméno
  • sídlo
 • Den uveďte číslem, měsíc slovem, rok uveďte číslem. Při datu splatnosti doporučujeme uvést vždy konkrétní datum. Uvedení lhůty splatnosti nebo "na viděnou" může způsobit při případném prodlení dlužníka komplikace, které je třeba řešit výlučně v souladu se směnečným a šekovým zákonem.
 • (tj. místo, kde bude dlužník povinen směnku zaplatit). Doporučujeme uvést místo bydliště věřitele (tj. komu je dlužník povinen dluh uhradit).
 • V osmém kroku je třeba uvést dlužníka (výstavce vlastní směnky) Nejdříve si vyberte z možností, které nabízí aplikace.

  Je možné si vybrat z těchto 3 možnosti:

  • a) fyzická osoba nepodnikatel,
  • b) fyzická osoba podnikatel,
  • c) právnická osoba

  je li dlužníkem fyzická osoba nepodnikatel, je třeba vyplnit:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • trvalý pobyt
  • bydliště
  • občanství

  li dlužníkem fyzická osoba podnikatel, je třeba vyplnit:

  • obchodní jméno
  • sídlo

  POZOR! (údaje vyplňujte podle údajů uvedených v živnostenském rejstříku.

  Pokud je věřitelem právnická osoba, je třeba vyplnit

  • obchodní jméno
  • sídlo
  • zástupce, tj. osobu, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby

  POZOR! (údaje vyplňujte podle údajů uvedených v obchodním rejstříku.

  Vyplnění všech výše uvedených kroků (1. až 8.) je povinné.

 • Po vyplnění všech povinných kroků stisknete "Stáhnout vlastní směnku"
 • Systém vám vygeneruje dokument ve formátu PDF, který je třeba podepsat dlužníkem.

Určitě doporučujeme nechat úředně ověřit podpis dlužníka na tomto dokumentu. Není to však podmínkou platnosti směnky.