Aktualizované znění

Směnka "bez protestu" dle zákona č. 191/1950 Sb. (směnečný a šekový)

vytvořte si vlastní směnku rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5
Tiskopisy nevyplněné směnky a biankosměnky "bez protestu".

Vyplňte vlastní směnku "bez protestu" a klikněte na stáhnout.

Směnka

Místo vystavení směnky
Datum vystavení směnky (měsíc slovy)

ZA TUTO SMĚNKU ZAPLATÍM "BEZ PROTESTU"

sumu:
suma slovy:
komu:
, nar.: , bydliště: , občan:
, IČ: , sídlo:
, IČ: , sídlo: , zast.:
dne (datum splatnosti):
místo splatnosti:
Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou rozhodnuty v rozhodčím řízení rozhodcem: JUDr. Milan Ficek, advokát (zapsaný v seznamu evropských advokátů ČAK pod ev. č. 50245), se sídlem advokáta v Brně (www.rrcr.cz). Rozhodce rozhoduje neveřejne bez ústního jednání (písemně) na základě písemných důkazů. Rozhodčí poplatek za každý spor činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně 4.500,- Kč. Adresa pro doručování písemností a místo rozhodování je Žilinská 14, 81105 Bratislava, Slovensko. Rozhodci je možné doručovat písemnosti i do dátové schránky: "wysmue9". Zásilka rozhodce se má za doručenou i vhozením do domovní schránky adresáta nebo jejím vrácením rozhodci. Právní předpisy rozhodce aplikuje stejně jako soudce v soudním řízení. Při rozhodování rozhodce použije procesní právo platné v místě rozhodování a české hmotné právo. Rozhodce se řídi právními předpisy a nesmí rozhodovat v rozporu s veřejným pořádkem.
dlužník ze směnky (výstavce):
nar.: bydliště: občan:
IČ: sídlo:
IČ: sídlo: zast.:
podpis výstavce směnky (dlužníka)


Směnečné rukojemství: Rukojmí:
nar.: bydliště: občan:
IČ: sídlo:
IČ: sídlo: zast.:
podpis rukojmího
Poslat vytvořenou směnku na tuto emailovou adresu: