Aktualizované znění

Směnka "bez protestu" dle zákona č. 191/1950 Sb. (směnečný a šekový)

vytvořte si vlastní směnku rychle a správně

Hodnocení:
/ 5
Vaše hodnocení: / 5
Tiskopisy nevyplněné směnky a biankosměnky "bez protestu".

Promlčení směnky

§70
(1) Směnečné nároky proti příjemci se promlčují ve třech letech ode dne splatnosti směnky.
(2) Nároky majitele proti indosantům a proti výstavci se promlčují v jednom roce od data protestu včas učiněné nebo při doložce "bez útrat" v jednom roce ode dne splatnosti směnky.
(3) Nároky indosantů proti jiným indosantům a proti výstavci se promlčují v šesti měsících ode dne, kdy indosant směnku vyplatil nebo kdy byl nárok proti němu soudně uplatněn.

§71 Přerušení promlčení je účinné jen proti tomu, u něhož nastala skutečnost zakládající přerušení.